Informacje o postępowaniu nr 277/2017/PN/DZP

Dostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:277/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:01-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: