Informacje o postępowaniu nr 266/2017/PN/DZP

Wykonanie usługi polegającej na opiece powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Numer postępowania:266/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:26-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: