Informacje o postępowaniu nr 265/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu dachu w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:265/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:28-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: