Informacje o postępowaniu nr 264/2018/US/DZP

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:264/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:16-08-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zawiadomienie o zmianach :