Informacje o postępowaniu nr 264/2017/US/DZP

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:264/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:21-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Pytania i odpowiedzi:
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
Unieważnienie: