Informacje o postępowaniu nr 262/2017/PN/DZP

Dostawa, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości dla Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:262/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:31-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: