Informacje o postępowaniu nr 260/2017/US/DZP

Przeprowadzenie kursu arborysty wraz z egzaminem oraz zapewnieniem noclegów i wyżywienia na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”.
Numer postępowania:260/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:19-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Wybór oferty: