Informacje o postępowaniu nr 26/2020/PN/DZP

Montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:26/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:23-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dokumentacja cz. 1:
Dokumentacja cz. 2:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert: