Informacje o postępowaniu nr 258/2017/PN/DZP

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:258/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:20-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: