Informacje o postępowaniu nr 256/2017/PN/DZP

Dostawa serwerów kopii zapasowych z licencjami i wdrożeniem dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:256/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:12-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: