Informacje o postępowaniu nr 25/2019/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego dla studentów oraz kursów i konsultacji indywidualnych z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
Numer postępowania:25/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:21-01-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Umowa: