Informacje o postępowaniu nr 241/2017/PN/DZP

Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:241/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:06-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: