Informacje o postępowaniu nr 24/2020/PN/DZP

Remont dachu budynku administracyjno-laboratoryjnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:24/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:22-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: