Informacje o postępowaniu nr 237/2017/PN/DZP

Dostawa, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia w salach Centrum Symulacji MedycznejUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15.
Numer postępowania:237/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:01-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: