Informacje o postępowaniu nr 234/2017/PN/DZP

Dostawa, wniesienie, montaż drobnego sprzętu medycznego w salach Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Numer postępowania:234/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:30-06-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: