Informacje o postępowaniu nr 229/2017/PN/DZP

Dostawa sukcesywna materiałów weterynaryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:229/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:28-06-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: