Informacje o postępowaniu nr 22/2020/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:22/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: