Informacje o postępowaniu nr 21/2020/PN/DZP

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:21/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:22-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z twarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: