Informacje o postępowaniu nr 20/2020/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:20/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:23-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono po adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu: