Informacje o postępowaniu nr 194/2017/US/DZP

Szkolenie dla nauczycieli akademickich i instruktorów z zakresu podstaw prowadzenia zająć z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r.
Numer postępowania:194/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:07-06-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: