Informacje o postępowaniu nr 19/2020/PN/DZP

Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:19/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Przesunięcie terminu składania ofert:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: