Informacje o postępowaniu nr 17/2020/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną pasków do badań biochemicznych krwi do aparatu Reflotron Plus na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:17/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:20-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Unieważnienie: