Informacje o postępowaniu nr 169/2017/PN/DZP

Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:169/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:20-05-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: