Informacje o postępowaniu nr 157/2017/US/DZP

Przeprowadzenie kursów wraz z egzaminem (brakarza, arborysty, pilarza, operatora harwestera) wraz z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia oraz szkolenia GIS wraz z egzaminem z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL EPP GIS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”.
Numer postępowania:157/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:22-06-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: