Informacje o postępowaniu nr 156/2017/US/DZP

Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych w trzech parkach narodowych wraz z przejazdami, noclegami oraz wyżywieniem dla 30 osób z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”.
Numer postępowania:156/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:17-05-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Unieważnienie: