Informacje o postępowaniu nr 15/2020/Pn/DZP

Zakup wentylatora kwasoodpornego, podstawy wentylatora, rur kwasoodpornych, wyłącznika elektrycznego, materiałów pomocniczych do modernizacji kanału wentylacyjnego p. 15E ul. Prawocheńskiego 17 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Numer postępowania:15/2020/Pn/DZP
Data ogłoszenia:16-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Unieważnienie: