Informacje o postępowaniu nr 140/2017/PN/DZP

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:140/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:05-05-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Zawiadomienia :
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: