Informacje o postępowaniu nr 125/2017/US/DZP

Świadczenie usługi organizacji uroczystej kolacji dla uczestników konferencji organizowanej przez Katedrę Filologii Germańskiej w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Neofilologicznym dla Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:125/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:21-04-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zawiadomienie o unieważniniu postępowania: