Informacje o postępowaniu nr 124/2019/US/DZP

Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”.
Numer postępowania:124/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:19-03-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: