Informacje o postępowaniu nr 111/2019/PN/DZP

Zakup oprogramowania pomiarowego do odbiorników GPS/GNSS na warsztaty z systemów informacji przestrzennej dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowanych w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Numer postępowania:111/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:12-03-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: