Informacje o postępowaniu nr 1/2020/PN/DZP

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, składzie, wydruku informatora dla kandydatów na studia wraz z załącznikiem (mapa Kortowa) do informatora dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Numer postępowania:1/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:07-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: