Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
02-10-2019 429/2019/PN/DZP DZP Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
27-09-2019 415/2019/PN/DZP DZP Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
26-09-2019 402/2019/PN/DZP DZP Wykonanie oraz montaż mebli w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
26-09-2019 419/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
26-09-2019 416/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne leków weterynaryjnych dla dużych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie SIWZ wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Dostawa
18-09-2019 403/2019/PN/DZP DZP Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz symulatorów i trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
10-09-2019 383/2019/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
05-09-2019 395/2019/PN/DZP DZP Wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 301, 302, 303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
03-09-2019 372/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. https://platformazakupowa.pl/transakcja/252633 Dostawa
02-09-2019 381/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-08-2019 370/2019/PN/DZP DZP Dostawa zestawu odbiorników GNSS z anteną zewnętrzną dla Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-07-2019 308/2019/PN/DZP DZP Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono po adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Dokumentacja techniczna przetargu w postaci skompresowanego pliku ZIP znajduje się pod adresem: https://hox.uwm.edu.pl/files/dzp/Dokumentacja_techniczna.zip Roboty budowlane
12-04-2019 138/2019/PN/DZP DZP Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców z obszaru DANII, ISLANDII, FINLANDII oraz SZWECJI na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
PierwszaPoprzednia