Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
23-01-2020 20/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-01-2020 26/2020/PN/DZP DZP Montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
22-01-2020 24/2020/PN/DZP DZP Remont dachu budynku administracyjno-laboratoryjnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
21-01-2020 19/2020/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-01-2020 17/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną pasków do badań biochemicznych krwi do aparatu Reflotron Plus na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
15-01-2020 11/2020/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-01-2020 10/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-01-2020 8/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-01-2020 7/2020/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów medycznych w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
31-12-2019 554/2019/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-12-2019 539/2019/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-12-2019 534/2019/PN/DZP DZP Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Dokumentacja techniczna przetargu w postaci skompresowanego pliku ZIP znajduje się pod adresem: https://hox.uwm.edu.pl/files/dzp/Dokumentacja_techniczna.zip Roboty budowlane
13-12-2019 538/2019/PN/DZP DZP Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
12-12-2019 542/2019/PN/DZP DZP Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
10-12-2019 536/2019/PN/DZP DZP Budowa i montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
29-11-2019 496/2019/PN/DZP DZP Zakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. Dostawa
10-09-2019 383/2019/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
PierwszaPoprzednia