OGŁOSZENIA O PRZETARGACH - DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - UWM OLSZTYNDATA OGŁOSZENIA:NUMER POSTĘPOWANIA:KOD JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ:NAZWA POSTĘPOWANIA:RODZAJ ZAMÓWIENIA:
ogłoszenia o przetargach w roku 2009:
31-08-2009 124/2009/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli do jednostek Uniwersytetu Warminsko- Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
28-08-2009 123/2009/PN/DZP DZP Dostawa opału stałego (węgiel i koks) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
17-08-2009 4/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem wyposażenia podstawowego do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno- badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" dostawa
13-08-2009 121/2009/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia do jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostawa
13-08-2009 2/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności". dostawa
12-08-2009 3/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa wraz z montażem wyposażenia laboratoryjnego do Zespołu Laboratoriów Diagnostyki Molekularnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności". dostawa
07-08-2009 119/2009/PN/DZP DZP Dostawa oleju grzewczego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. dostawa
04-08-2009 118/2009/PN/DZP DZP Dostawa laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
30-07-2009 117/2009/PN/DZP DZP Dostawa nawozów mineralnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
30-07-2009 113/2009/PN/DZP DZP Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji pt. Modernizacja budynku wraz z nadbudową piętra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21 Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. usługi
29-07-2009 111/2009/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych wraz z ekranami elektrycznymi oraz oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
29-07-2009 114/2009/PN/DZP DZP Usługa wynajmu kombajnu do koszenia rzepaku i zbóż - Żniwa 2009 do Stacji Badawczo - Dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Łężanach. usługi
28-07-2009 116/2009/PN/DZP DZP Dostawa nasion do siewu dla jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - jesień 2009r. dostawa
28-07-2009 115/2009/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne środków ochrony roślin do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. dostawa
24-07-2009 112/2009/PN/DZP DZP Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pt. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. roboty budowlane
13-07-2009 108/2009/PN/DZP DZP Dostawa drukarek specjalistycznych do obsługi Dziekanatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
10-07-2009 1/2009/PN/DZP/RPW DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury specjalistycznej do Laboratorium Toksykologicznego (blok 106), Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej (blok 105, 105 A, 106) oraz do sal wykładowych (bloku 105 i 106) i ćwiczeniowych (105) oraz do bloku 105 B w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pt. \"Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności\". dostawa
03-07-2009 104/2009/PN/DZP DZP Dostawa aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
26-06-2009 100/2009/PN/DZP DZP Dostawa laptopów, programów komputerowych, drukarek i aparatu cyfrowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostawa
19-06-2009 97/2009/PN/DZP DZP Dostawa 11 000 wstępnie zadrukowanych blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
20-05-2009 84/2009/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli do wyposażenia pomieszczeń Katedry Pediatrii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. dostawa
28-04-2009 61/2009/PN/DZP DZP Usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługę portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. usługi