Zajęcia w trybie zdalnym od 2 do 15 stycznia

Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 roku zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów wyższych, studiów doktoranckich, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, realizowane będą w trybie zdalnym, w sposób ustalony przez Dziekana/Dyrektora/Kierownika.

Z wyżej określonej organizacji procesu dydaktycznego, wyłączone są następujące kierunki studiów: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

 

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM