Terapeutyczne oddziaływanie drzew

dr Beata Płoszaj-Witkowska

Projekt pt. „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, sfinansowany w ramach programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r.