Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie Afryki Wschodniej

dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UWM