Rada Wydziału

     Sprawy, wnioski do rozpatrzenia przez Radę Wydziału przyjmowane są najpóźniej 10 dni przed terminem posiedzenia (konieczność umieszczenia w porządku obrad).

 

Członkowie Rady Wydziału kadencji 2016-2020

 

Dziekan:

 • Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

 

Prodziekani:

 • Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof UWM
 • Ks. dr hab. Karol Jasiński
 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

 • Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Hajduk
 • Ks. prof. zw. dr hab. Marian Machinek
 • Ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski
 • Prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski
 • Prof. zw. dr hab. Anna Zellma
 • Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof UWM
 • Ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 • Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
 • dr hab. Aleksandra Nalewaj
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Ks. dr Adam Bielinowicz
 • ks. dr Wojsław Czupryński
 • Dr Maria Piechocka-Kłos
 • Ks. dr Hubert Tryk

 

Przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi:

 • Mgr Magdalena Białach

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • Mgr Janusz Ruciński
 • Karolina Kustra
 • Mateusz Pstrągowski
 • Agata Stendel

 

Uczestnicy z głosem doradczym:

 • Abp dr Józef Górzyński
 • ks. dr Tomasz Garwoliński
 • Ks. dr Sławomir Małkowski
 • Ks. dr Hubert Tryk
 • Ks. dr Antoni Skowroński
 • O. mgr lic. Jacek Wojcieszko
 • Dr Sylwia Mikołajczak