Erasmus +

Informacje koordynator-student PREZENTACJA 

Erasmus+

Incoming students

If you look for general information for incoming students, go to http://www.uwm.edu.pl/bwz/en/

If you want to contact the departamental coordinator in the Faculty of Theology write to: ksmarekj@wp.pl

Subjects offered in the Faculty of Theology

 

Departament

 

Subject

 

Language

 

Semester

 

ECTS

 

Canon law and philosophy

 

History of philosophy

 

English

 

 I, II

 

3

 

Moral theology and ethics

 

Bioethics

 

English, German

 

II

 

2

 

Moral theology and ethics

 

Philosophical anthropology

 

English

 

I, II

 

4,5

 

Family studies

 

Intercultural communication

 

English, French

 

I

 

2

 

Family studies

 

Theory of culture

 

English, French

 

I

 

3

 

Biblical theology

 

New and Old Testament

 

English, German, Italian

 

I, II

 

3

 

Dogmatic and fundamental theology

 

Dogmatic theology

 

English, German

 

 

I, II

 

3

 

Pastoral theology and catechetics

 

     Pastoral theology

 

English, German, Spanish

 

II

 

2

 

Moral theology and ethics

 

Moral theology

 

English, German

 

I, II

 

2

 

 

Studenci wyjeżdżający

Program ERASMUS jest realizowany od roku akademickiego 1997/98. W ramach programu nasz Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami Unii Europejskiej.

Program ERASMUS jest skierowany przede wszystkim do studentów. Stwarza im możliwości pogłębienia wiedzy naukowej, zapoznania się z nowymi metodami nauczania oraz poszerzania wiadomości w zakresu kultury, historii i języków krajów Wspólnoty Europejskiej.

Kryteria uczestnictwa studentów w programie ERASMUS są następujące:

  • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów,
  • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
  • zaliczenie pierwszego roku studiów w uczelni macierzystej,
  • kwalifikacja wydziałowa i zgoda dziekana na odbycie studiów za granicą,
  • złożenie formularza zgłoszeniowego.
  • zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą umożliwia System ECTS.
Wykaz uczelni, z którymi są zawarte umowy międzynarodowe, znajduje się w zakładce "Badania naukowe".
 

 Pliki do pobrania:

Akceptacja przedmiotów wybranych przez studenta do studiowania na uczelni zagranicznej

Zgoda promotora

Szczegółowa instrukcja dla wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+

 

Sprawy związane z wymianą studentów i pracowników naukowych w ramach programu ERASMUS prowadzi:

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Oczapowksiego 2, 10-957 Olsztyn
tel. (89) 523-39-26

http://www.uwm.edu.pl/bwz/

e-mail: bwz@uwm.edu.pl

Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS:

Ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM
e-mail: ksmarekj@wp.pl