Dni Interdyscyplinarne

Dni Interdyscyplinarne obejmują wydarzenia naukowe o szerokim zakresie przedmiotowym. Kolejne edycje skupiają specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Intencją tych spotkań jest integracja badań prowadzonych w ramach nauk teologicznych, humanistycznych, społecznych, medycznych, a także innych zajmujących się kwestiami dotyczącymi człowieka, społeczeństwa i życia ludzkiego. Strona własna Dni Interdyscyplinarnych jest pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/di/