Pomoc materialna

Informacje:

  • Stypendia dla studentów  2017/2018

Odbiór decyzji stypendialnych 2017/2018 (dot. stypendium socjalnego i specjalnego) odbywa się w dziekanacie w godzinach przyjęć.

Odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej. Instrukcja...


Wydziałowa Komisja Stypendialna:

  • Monika Paczkowska - przewodnicząca    
  • Martyna Tomaszewska - wiceprzewodnicząca  
  • Marcin Deryło - sekretarz
  • Magdalena Danelska
  • Natalia Wronowska
  • mgr Magdalena Pachla
  • ks. dr Karol Jasiński