Opłaty za studia

Kształcenie na studiach niestacjonarnych:

Kierunek studiów: nauki o rodzinie (pierwszy stopień):
1 600 zł. za semestr

Kierunek studiów: nauki o rodzinie (drugi stopień):
1 800 zł. za semestr

Kierunek studiów: prawo kanoniczne:
1 900 zł. za semestr