Obrona pracy dyplomowej

Termin zdalnego egzaminu dyplomowego
23 września 2020 r. - harmonogram...    
29 września 2020 r. - harmonogram...                                                            

Procedura złożenia pracy dyplomowej  w czasie pandemii

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 15 września 2020r. z powodu COVID-19

PROCEDURY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO - Decyzja Nr 2 Dziekana Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dnia  27 lutego 2020 roku

Archiwum Prac Dyplomowych              
  

Zakres egzaminu dyplomowego:

Formularze do pobrania: