Obrona pracy dyplomowej

Terminy egzaminu dyplomowego : 22 czerwca 2018 r., godz. 10.45, s. 20 -harmonogram...
                                                      18 maja 2018 r. - Formacja kapłańska - Elbląg.
                                                      16 maja 2018 r. - Formacja kapłańska -Olsztyn;
                                                      

PROCEDURY DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO - Uchwała nr 326 Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z dnia 4 lutego 2016 r. 

Procedura złożenia pracy dyplomowej  

Archiwum Prac Dyplomowych              
  

Zakres egzaminu dyplomowego:

Archiwalne:

Formularze do pobrania: