Plan studenci 2022/2023
TL-FK-ITL-NR-ITL-TL-ITL-FK-IITL-NR-II
TL-TL-IITL-FK-IIITL-NR-IIITL-TL-IIITL-FK-IV
TL-SNR-IVTL-FK-VTL-SNR-VTL-TL-VTL-FK-VI
NR1-MR-INR1-CTR-INR1-MR-IIINR2-MR2-INR2-DKiRR-I
NR2-MR2-II

TL-FK-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Wstęp do Katech...-w
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem
Hist. i tradycje Kościola lok.1-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. sem
Wstęp do Katech...-ćw
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem.
  Współczesny obraz świata-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem
zajęcia w styczniu 2023
    Literatura i kod kult.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem
       
10:15-11:45 Wstęp do Katech...-w
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem
Wprowadz. do muzyki kośc.-ćw.
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem
Wprow. do duch.-w/ćw
Marcinkowski Tadeusz, ks. dr
s. sem
  Współczesny obraz świata-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem
zajęcia w styczniu 2023
  Kultura j. polskiego-w./ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
Literatura i kod kult.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
Czytan. PŚ...-w./ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. sem
     
12:00-13:30 Wstęp do Katech...-ćw
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem
Wprowadz. do muzyki kośc.-ćw.
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem.
        Metodyka ucz. się i pr. z tekstem-ćw.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem
Literatura i kod kult.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem
       
13:45-15:15                        
15:30-17:00                        
17:15-18:45     Literatura i kod kult.-ćw.
Mathea Dominika, mgr
s. sem
          Literatura i kod kult.-ćw.
Mathea Dominika, mgr
s. sem
     
19.00-20.30                 Literatura i kod kult.-ćw.
Mathea Dominika, mgr
s. sem
     
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-NR-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 1
               
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
        Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
13:45-15:15   Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
    Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
     
15:30-17:00   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
    J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
     
17:15-18:45   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 1
               
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
        Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
   
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
   
13:45-15:15   Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
  PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
15:30-17:00   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
      J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
17:15-18:45   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
                 
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-II
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 1
               
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
        Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
  Metafizyka-w/ćw
Radziszewska-Szczepaniak Danuta, dr
s. 1
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
13:45-15:15   Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
    Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 1
    Historia fil.staroż. i średn.-w/ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
     
15:30-17:00   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
    J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
     
17:15-18:45   J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-NR-II
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
    Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
      Historia Kośc.nowoż.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 7
   
10:15-11:45   Filoz.przyr.i przyr.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
  Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Filoz.człowieka-ćw.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Historia Kośc.nowoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 4
   
12:00-13:30   J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
  Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Muzyka kośc. chorał greg.-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 7
Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
   
13:45-15:15       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
15:30-17:00       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-II
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
    Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
      Historia Kośc.nowoż.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 7
   
10:15-11:45   Filoz.przyr.i przyr.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
  Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Filoz.człowieka-ćw.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Historia Kośc.nowoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 4
   
12:00-13:30   J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
  Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Muzyka kośc. chorał greg.-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 7
Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
   
13:45-15:15       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
15:30-17:00       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-III
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
J.hebrajski-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 10
  Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
      Historia Kośc.nowoż.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 7
   
10:15-11:45   Filoz.przyr.i przyr.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
J.hebrajski-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 10
Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Filoz.człowieka-ćw.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Historia Kośc.nowoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 7
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 4
   
12:00-13:30   J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
  Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Muzyka kośc. chorał greg.-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
    J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 7
Filoz. Boga-w./ćw
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
   
13:45-15:15   J.grecki-ćw.
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
          J.grecki-ćw.
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 11
       
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-NR-III
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Prawo kan.-normy ogólne-w.
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Sztuka kośc.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 7
Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Liturgika fund.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 5
 
10:15-11:45   Historia Kościoła w Polsce-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 5
Teol.mor.fund.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
Teol. fundamentalna-ćw
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 7
Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 4
 
12:00-13:30   Historia Kościoła w Polsce-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 5
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 1
Edukacja medialna-ćw.
Sawicki Marcin, ks. dr
s. 3
Pięcioksiąg księgi hist...-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-ćw.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Prawo kan.-normy ogólne-w.
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 1
Edukacja medialna-ćw.
Sawicki Marcin, ks. dr
s. 3
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-ćw
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 4
 
13:45-15:15   Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
                 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-III
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Prawo kan.-normy ogólne-w.
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Sztuka kośc.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 7
Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Liturgika fund.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 5
 
10:15-11:45   Historia Kościoła w Polsce-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 5
Teol.mor.fund.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
Teol. fundamentalna-ćw
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 7
Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 1
Teol. fundamentalna-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-w
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 4
 
12:00-13:30   Historia Kościoła w Polsce-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 5
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 1
Edukacja medialna-ćw.
Sawicki Marcin, ks. dr
s. 3
Pięcioksiąg księgi hist...-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 11
  Teol.dog.O Bogu..-ćw.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 2
zajęcia w styczniu 2023
Pięcioksiąg księgi hist...-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Prawo kan.-normy ogólne-w.
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 1
Edukacja medialna-ćw.
Sawicki Marcin, ks. dr
s. 3
Ewang.synopt. i Dzieje Apost.-ćw
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 4
 
13:45-15:15   Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol.mor.fund.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
                 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-IV
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 6
Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
      Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 10
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
10:15-11:45     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Stary Test.księgi proroc.-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 6
Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
      Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 10
Teol. mor.aretologia....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 2
 
12:00-13:30     Teol. dog.Antropol.....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 6
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
      Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 10
Seminarium nauk.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 10
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 2
 
13:45-15:15     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 6
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 5
      Muzyka kośc.7-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-ćw
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 2
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-SNR-IV
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 6
Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
      Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 10
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
10:15-11:45     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Stary Test.księgi proroc.-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 6
Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
      Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 10
Teol. mor.aretologia....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 2
 
12:00-13:30     Teol. dog.Antropol.....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 6
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
      Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 10
Seminarium nauk.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 10
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 2
 
13:45-15:15     Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 6
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 5
      Bezpiecz. socj.- ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 10
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-ćw
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 2
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-V
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
  Homiletyka mat.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. P-1
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
    Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
   
10:15-11:45 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
  Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Pedag.-katech. form.-w.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
    Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
12:00-13:30 Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
  Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Homiletyka mat.-ćw.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 7
    Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Muzyka kośc.9-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
Seminarium nauk.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 10
Pedag.-katech. form.-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
13:45-15:15   Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
          KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
    KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
15:30-17:00                     Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-SNR-V
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
  Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia...I.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 11
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
    Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
   
10:15-11:45 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
  Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Pedag.-katech. form.-w.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
    Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
12:00-13:30 Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
  Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
      Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Seminarium nauk.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 10
Pedag.-katech. form.-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
13:45-15:15   Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
  Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia...II.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 11
      KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia...I.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
15:30-17:00                   Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia...II.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-V
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
          Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
   
10:15-11:45 Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Liturgika-lit.Euch.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 4
Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 3
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
      Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 26
   
12:00-13:30 Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
zajęcia w styczniu 2023
Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 3
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
      Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  Seminarium nauk.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 10
   
13:45-15:15   Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 4
  PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
      KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
  PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
15:30-17:00       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-VI
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Teoria i praktyka spowiedzi-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 26
    Teol. pastoralna szcz.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 5
    Teologia biblijna-w.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. P-1
Teoria i praktyka spowiedzi-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
 
10:15-11:45   Duchowość kapł. i kier.duch-w.
Sonak Dariusz, ks. dr
s. 11
Wykłąd monograficzny-w.
Górzyński Józef, abp dr
s. sem.
Homiletyka formalnia i szcz..-w
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 26
Muzyka kośc.11-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. P-1
  Wybrane zag z katech.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 5
Teologia biblijna-w.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 10
Wykłąd monograficzny-w.
Górzyński Józef, abp dr
s. sem.
Teologia biblijna-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. P-1
Liturgika pastoralna-ćw.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 11
 
12:00-13:30   Teoria i praktyka spowiedzi-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Teoria i praktyka spowiedzi-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Homiletyka formalnia i szcz..-ćw.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 26
    Wybrane zag z katech.-ćw..
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 5
Duchowość kapł. i kier.duch-w.
Sonak Dariusz, ks. dr
s. 10
Teol. pastoralna szcz.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 11
     
13:45-15:15               Prawo kan.-prakt.kanc-ćw.
Bałdyga Marcin, ks. dr
s. 10
       
15:30-17:00               Prawo kan.-prakt.kanc-ćw.
Bałdyga Marcin, ks. dr
s. 10
       
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR1-MR-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Hist. społ. Europy-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 1
  Hist. społ. Europy-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 4
Anat. i fizjol. czł.-w
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
        Metody badań wiedzy o rodz.-w.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 2
Anat. i fizjol. czł.-ćw
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
 
10:15-11:45   Flozofia-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Małż. i rodz. w kult. rel.-w
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Hist. społ. Europy-ćw.
Romański Paweł, ks. dr
s. 4
Anat. i fizjol. czł.-ćw
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
      Małż. i rodz. w kult. rel.-w
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Metody badań wiedzy o rodz.-cw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 2
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
12:00-13:30   Flozofia-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Małż. i rodz. w kult. rel.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-w.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
Flozofia-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
      Małż. i rodz. w kult. rel.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
13:45-15:15     Biomed.podst.życia w rodz.-w.
Badowska Wanda, dr
s. 1
Doradz. zawod.- ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 4
Organizacja czasu wolnego-ćw
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
      Biomed.podst.życia w rodz.-ćw.
Badowska Wanda, dr
s. 1
  Organizacja czasu wolnego-ćw
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
 
15:30-17:00     Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Doradz. zawod.- ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 4
Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
17:15-18:45     Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR1-CTR-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Hist. społ. Europy-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 1
  Hist. społ. Europy-w.
Romański Paweł, ks. dr
s. 4
Anat. i fizjol. czł.-w
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
        Metody badań wiedzy o rodz.-w.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 2
Anat. i fizjol. czł.-ćw
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
 
10:15-11:45   Flozofia-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Małż. i rodz. w kult. rel.-w
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Hist. społ. Europy-ćw.
Romański Paweł, ks. dr
s. 4
Anat. i fizjol. czł.-ćw
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 4
      Małż. i rodz. w kult. rel.-w
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Metody badań wiedzy o rodz.-cw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 2
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
12:00-13:30   Flozofia-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Małż. i rodz. w kult. rel.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-w.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
Flozofia-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
      Małż. i rodz. w kult. rel.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Psychol. ogólna-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
13:45-15:15     Biomed.podst.życia w rodz.-w.
Badowska Wanda, dr
s. 1
Doradz. zawod.- ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 4
Organizacja czasu wolnego-ćw
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
      Biomed.podst.życia w rodz.-ćw.
Badowska Wanda, dr
s. 1
  Organizacja czasu wolnego-ćw
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
 
15:30-17:00     Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Doradz. zawod.- ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 4
Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
17:15-18:45     Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
  Psychol. ogólna-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
             
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR1-MR-III
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Metod. pracy kurat. sąd.-ćw.
Bałdyga Marcin, ks. dr
s. 10
          Mediacje rodz. -ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 11
   
10:15-11:45   Konf. rodz. i ich rozw.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 7
  Kom.w rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 10
          Metod. pracy kurat. sąd.-ćw.
Bałdyga Marcin, ks. dr
s. 11
   
12:00-13:30   Patologia życia społ.i rodz.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 7
  Mediacje rodz. -ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 10
          Porad.małż.i rodz.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
   
13:45-15:15   Prorodz. prog. i proj. edu....-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 7
  PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
15:30-17:00   Seminarium nauk.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 7
  PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-MR2-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 1
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
      Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-ćw.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 7
Psychol.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
10:15-11:45       Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Filoz.człowieka-ćw.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
    Etycz. asp. pol. społ. i lud.-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Analiza demograf.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 4
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina M., dr
s. 7
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
 
12:00-13:30       Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Psychol.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 10
    Etycz. asp. pol. społ. i lud.-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Analiza demograf.-ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 4
Rodz.w wym. hist.-ćw.
Mączka Ewelina M., dr
s. 7
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
 
13:45-15:15     Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina M., dr
s. 11
  Psychol.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 10
    Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Psychol.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
15:30-17:00     Doktryny polit.-społ.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 5
        Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
 
17:15-18:45     Doktryny polit.-społ.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 5
            Seminarium nauk.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-DKiRR-I
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 1
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
      Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-ćw.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Filoz.człowieka-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 7
Psychol.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
10:15-11:45       Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Filoz.człowieka-ćw.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 10
    Etycz. asp. pol. społ. i lud.-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Analiza demograf.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 4
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina M., dr
s. 7
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
 
12:00-13:30       Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
Psychol.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 10
    Etycz. asp. pol. społ. i lud.-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Analiza demograf.-ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 4
Rodz.w wym. hist.-ćw.
Mączka Ewelina M., dr
s. 7
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
 
13:45-15:15     Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina M., dr
s. 11
  Psychol.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 10
    Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Psychol.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
 
15:30-17:00     Doktryny polit.-społ.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 5
        Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 4
Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab., prof. UWM
s. 3
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 1
 
17:15-18:45     Doktryny polit.-społ.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 5
            Seminarium nauk.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
   
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-MR2-II
Data publikacji: 2022.09.27
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Odpowiedz. rodz.-w.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
  Prawne asp. med. i neg.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 7
Dzieci w mediacjach-w.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 7
    Etyka med. i neg.-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 4
    Ekonomia z elem. ekon. rodz.-w.
Merło Paweł, dr
s. 4
Etyka med. i neg.-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Dzieci w mediacjach-w.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
10:15-11:45 Odpowiedz. rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
  Prawne asp. med. i neg.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 7
Ekonomia z elem. ekon. rodz.-w.
Merło Paweł, dr
s. 7
    Etyka med. i neg.-ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 4
    Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-w.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 6
Etyka med. i neg.-ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 10
Dzieci w mediacjach-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
12:00-13:30 Odpowiedz. rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
  Prawne asp. med. i neg.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 7
Ekonomia z elem. ekon. rodz.-ćw.
Merło Paweł, dr
s. 7
          Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 6
Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-w.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 10
Warsztaty umiejętności mediac.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
13:45-15:15     Prawne asp. med. i neg.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 7
PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 10
Warsztaty umiejętności mediac.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
15:30-17:00       PDW

Mączka Ewelina M., dr
s. 1
          PDW
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 10
Warsztaty umiejętności mediac.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
17:15-18:45                   Seminarium nauk.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. 1
Dzieci w mediacjach-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 10
Warsztaty umiejętności mediac.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl