Plan studenci 2021/2022, semestr zimowy
TL-FK-ITL-NR-ITL-TL-ITL-FK-IITL-NR-II
TL-TL-IITL-FK-IIITL-SNR-IIITL-FK-IVTL-SNR-IV
TL-TL-IVTL-FK-VTL-SNR-VTL-TL-VNR1-MR-II
NR1-MR-IIINR2-MR2-INR2-DKiRR-INR2-MR2-IIDR-IV

TL-FK-I
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00 Wstęp do Katech...-w
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem.
  Literatura i kod kult.-w.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. sem.
      Wstęp do Katech...-w
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem.
Wprow. do duch.-w/ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s.sem
Czytan. PŚ...-w./ćw.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
  Współczesny obraz świata-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
 
10:15-11:45 Wstęp do Katech...-ćw
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem.
Wprowadz. do muzyki kośc.-ćw.
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem.
Literatura i kod kult.-w.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. sem.
      Wstęp do Katech...-ćw
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. sem.
Metodyka ucz. się i pr. z tekstem-ćw.
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. sem.
Literatura i kod kult.-ćw.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
  Współczesny obraz świata-w.
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
 
12:00-13:30   Wprowadz. do muzyki kośc.-ćw.
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem.
Literatura i kod kult.-w.
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
s. sem.
        Kultura j. polskiego-w./ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s.sem
Literatura i kod kult.-ćw.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
  Hist. i tradycje Kościola lok.1-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. sem.
 
13:45-15:15                 Literatura i kod kult.-ćw.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. sem.
     
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-NR-I
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
  Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
      Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
13:45-15:15     J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
              Psychol. ogólna-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-I
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
  Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
   
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
   
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
    Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
        PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
       
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-II
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Historia Kośc.powsz.-satoż.-w
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
  Wstęp do fil-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia Kośc.powsz.-satoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
10:15-11:45   Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Wstęp do fil-w
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
    Historia fil.staroż. i średn.-w
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
12:00-13:30   Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 4
J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Techn. inform.-kom.-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
      Historia fil.staroż. i średn.-ćw.
Jasiński Karol, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Metafizyka-w/ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
Logika-ćw
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Psychol. ogólna-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
13:45-15:15     J. łac 1- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
              Psychol. ogólna-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 11
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-NR-II
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Muzyka kośc. chorał greg.-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. 15
        Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 11
    Filozofia człowieka
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
 
10:15-11:45   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
        Filoz.przyr.i przyr.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 11
Filoz. Boga-w./ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
  Filoz. Boga-w./ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
 
12:00-13:30   Historia Kośc.nowoż.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 10
    PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
    Historia Kośc.nowoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 11
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
  PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
          PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
     
15:30-17:00       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
17:15-18:45       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
19.00-20.30       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-II
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
Muzyka kośc. chorał greg.-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. 15
        Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 11
    Filozofia człowieka
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
 
10:15-11:45   Filoz.przyr.i przyr.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 10
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
        Filoz.przyr.i przyr.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 11
Filoz. Boga-w./ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 4
  Filoz. Boga-w./ćw
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 1
 
12:00-13:30   Historia Kośc.nowoż.-w.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 10
    PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
    Historia Kośc.nowoż.-ćw.
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 11
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
  PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
          PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
J. łac 3- ćw
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
     
15:30-17:00       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
17:15-18:45       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
19.00-20.30       Filozofia człowieka
ks. dr Zdzisław Kieliszek
s. 1
               
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-III
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Liturgika-sak.i sak.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 7
J. łac. 5-ćw.
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Teol. fund. Chrystol.-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
      Teol. dog.Propedeutyka....-ćw
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 7
J. łac. 5-ćw.
Piechocka-Kłos Maria, dr
s. 10
Liturgika-sak.i sak.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 1
   
10:15-11:45   Stary Test.Pięcioksiąg-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Nowy Test.Ewang....-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 6
Teol. fund. Chrystol.-ćw
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Muzyka kośc.5-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s.sem
    Stary Test.Pięcioksiąg-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Nowy Test.Ewang....-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Teol. fund. Chrystol.-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Teol. mor. prop...-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
 
12:00-13:30   Stary Test.Pięcioksiąg-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Teol. mor. prop...-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
Teol. dog.Propedeutyka....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
      Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 7
Nowy Test.Ewang....-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Teol. dog.Propedeutyka....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Teol. mor. prop...-ćw
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
 
13:45-15:15     Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
                 
15:30-17:00     Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
                 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-SNR-III
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Liturgika-sak.i sak.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 7
  Teol. fund. Chrystol.-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
      Teol. dog.Propedeutyka....-ćw
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 7
  Liturgika-sak.i sak.-w.
Matczak Bartłomiej, ks. dr
s. 1
Socjologia rodz.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 10
 
10:15-11:45   Stary Test.Pięcioksiąg-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Nowy Test.Ewang....-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 6
Teol. fund. Chrystol.-ćw
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
      Stary Test.Pięcioksiąg-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Nowy Test.Ewang....-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Teol. fund. Chrystol.-w
Żmudziński Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Teol. mor. prop...-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
 
12:00-13:30   Stary Test.Pięcioksiąg-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 7
Teol. mor. prop...-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
Teol. dog.Propedeutyka....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
      Katech.fund.w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 7
Nowy Test.Ewang....-ćw.
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 7
Teol. dog.Propedeutyka....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 1
Teol. mor. prop...-ćw
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 6
 
13:45-15:15       Porad.małż.i rodz.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
            Kom.w rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 7
 
15:30-17:00       Konf. rodz. i ich rozw.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
               
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-IV
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
Muzyka kośc.7-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem.
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 6
    Stary Test.księgi proroc.-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
10:15-11:45   Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Teol. mor.aretologia....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-ćw
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
12:00-13:30   Teol. dog.Antropol.....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
 
13:45-15:15                 Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
  Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-SNR-IV
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
  Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 6
    Stary Test.księgi proroc.-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
10:15-11:45   Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Teol. mor.aretologia....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-ćw
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
12:00-13:30   Teol. dog.Antropol.....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
Dyd. nau. rel. 1-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 4
 
13:45-15:15                 Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
  Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00                     Bezpiecz. socj.-15 ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 2
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-IV
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
        Stary Test.księgi proroc.-ćw
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
10:15-11:45   Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 4
Teol. mor.aretologia....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 1
Teol. mor.aretologia....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-ćw
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 26
 
12:00-13:30   Teol. dog.Antropol.....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Nowy Test. Corpus Paul i List do Heb.-w
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM
s. 4
  Liturgika-teol.roku lit.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 1
    Stary Test.księgi proroc.-w
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 4
Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
Praw. kan.Prawo o Ludzie... -ćw
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 7
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
        PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
Teol. dog.Antropol.....-w
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 1
  Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00     Konwersatorium
Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
                 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-FK-V
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
Homiletyka mat.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
    Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Pedag.-katech. form.-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
10:15-11:45   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
    Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
12:00-13:30   Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
Pedag.-katech. form.-w.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
    Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
13:45-15:15     Muzyka kośc.9-ćw
Ropiak Sławomir, ks. dr hab.,prof. UWM
s. sem.
  Homiletyka mat.-ćw.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 6
          Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00                        
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-SNR-V
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
      Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Pedag.-katech. form.-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
10:15-11:45   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
    Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Dyd. nau. rel. 2-ćw.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 7
 
12:00-13:30   Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
Pedag.-katech. form.-w.
Zellma Anna, prof. dr hab.
s. 5
    Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
13:45-15:15               Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia....-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
    Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00               Dydak. naucz. przed. Wychowanie do życia....-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
       
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...TL-TL-V
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
Małż. i rodz. w prawie polskim-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 11
    Katech. paraf.-w.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Socjologia rodz.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 10
 
10:15-11:45   Teol. duchowości-w.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 5
KNS w.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Teol. dog.Mariologia....-w
Rabczyński Paweł, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
Małż. i rodz. w prawie polskim-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 11
    Katech. paraf.-ćw.
Czupryński Wojsław, ks. dr
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 3
 
12:00-13:30   Teol. mor. odp....-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
Praw. kan.Prawo mał.-w
Świto Lucjan, ks. prof. dr hab.
s. 5
Liturgika-lit.Euch.-w.
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
s. 5
Obrzęd. rodzinna w kontekście...-ćw.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 11
    Teol. dog.Mariologia....-ćw.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab., prof. UWM
s. 10
Teol. mor.zag.bioet.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Teol. mor. odp....-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 5
KNS -ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
 
13:45-15:15   Małż. i rodz.w Biblii.-w.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 5
    Obrzęd. rodzinna w kontekście...-ćw.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 11
      Małż. i rodz.w Biblii.-w.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 5
Polit.rodz. w Polsce w kr.UE-w.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 5
Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00                 Małż. i rodz.w Biblii.-ćw.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 5
     
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR1-MR-II
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00       Hig.,prof. i prom. zdrowia-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 7
Podst. seksuol.-w.
Mączka Ewelina, dr
s. 7
    Filoz.płodn.-ćw.
Kruminis-Kaszkiel Ewa, dr
s. 1
  Uzależ.i współuzależ....-ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 4
Socjologia rodz.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 10
 
10:15-11:45       Opieka pal.-hos.-w
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 7
Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
    Podst. andragog.i geront.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
  Terapia zajęciowa-ćw
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
Psychol. osobow.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 10
 
12:00-13:30       Opieka pal.-hos.-ćw
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 7
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
    Podst. andragog.i geront.-ćw
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
  Socjoterapia-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15       Uzależ.i współuzależ....-ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
Psychol. osobow.-w
Opalach Cezary, ks. dr
s. 5
    Psychol. rodz.-w.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
  Przeciw. przem. w rodz.-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 4
Podst. seksuol.-ćw.
Mączka Ewelina, dr
s. 10
 
15:30-17:00       Przeciw. przem. w rodz.-ćw
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
Małż. i rodz. w prawie kanon.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 5
    Psychol. rodz.-ćw.
Opalach Cezary, ks. dr
s. 1
    Dziecko i dziec.-ćw.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 10
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR1-MR-III
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00                     Metod. pracy kurat. sąd.-ćw.
Kłódka Andrzej, ks. dr
s. 2
 
10:15-11:45       Patologia życia społ.i rodz.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
          Metod. pracy kurat. sąd.-ćw.
Kłódka Andrzej, ks. dr
s. 2
 
12:00-13:30       Prorodz. prog. i proj. edu....-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
          PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
 
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
  Porad.małż.i rodz.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
Mediacje rodz. -ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
    PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
    Kom.w rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 7
 
15:30-17:00       Konf. rodz. i ich rozw.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 4
Mediacje rodz. -ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
             
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-MR2-I
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00         Psychol.-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
      Bioetyka-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Etycz. asp. pol. społ. i lud.-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 5
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
10:15-11:45       Logika i metod. badań nad rodz.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Psychol.-ćw
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
      Bioetyka.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 5
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
12:00-13:30       Logika i metod. badań nad rodz.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Etycz. asp. pol. społ. i lud.-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 10
      Bioetyka.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-ćw.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Analiza demograf.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 5
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
13:45-15:15       Logika i metod. badań nad rodz.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Psychol.-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
        Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Analiza demograf.-ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 5
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
15:30-17:00       Antropologia fil.-teol.-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Psychol.-ćw
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
        Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-ćw.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 5
 
17:15-18:45       Antropologia fil.-teol.-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Doktryny polit.-społ.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 10
          Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
 
19.00-20.30       Antropologia fil.-teol.-ćw.

Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Doktryny polit.-społ.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 10
          Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
 
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-DKiRR-I
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00         Psychol.-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
      Bioetyka.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Etycz. asp. pol. społ. i lud.-ćw.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 5
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
10:15-11:45       Logika i metod. badań nad rodz.-w.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Psychol.-ćw
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
      Bioetyka.-w
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-w.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 5
Bioetyka-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
12:00-13:30       Logika i metod. badań nad rodz.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Etycz. asp. pol. społ. i lud.-w.
Kobylińska Zdzisława, dr. hab.
s. 10
      Bioetyka.-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 5
Rodz.w wym. hist.-ćw.
Mączka Ewelina, dr
s. 11
Analiza demograf.-w.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 5
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
13:45-15:15       Logika i metod. badań nad rodz.-ćw.
Kotowicz Wojciech, ks. dr
s. 2
Psychol.-w
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
        Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Analiza demograf.-ćw.
Sawicki Ryszard, ks. dr
s. 5
Bioetyka-ćw.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 4
(zajęcia do 11.12.21)
15:30-17:00       Antropologia fil.-teol.-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Psychol.-ćw
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 10
        Techn. inform.-kom w zyciu rodz..-ćw
Bielinowicz Adam, ks. dr hab.
s. 3
Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-ćw.
Nalewaj Aleksandra, dr hab.
s. 5
 
17:15-18:45       Antropologia fil.-teol.-w.
Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Doktryny polit.-społ.-w.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 10
          Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
 
19.00-20.30       Antropologia fil.-teol.-ćw.

Kieliszek Zdzisław, ks. dr
s. 1
Doktryny polit.-społ.-ćw.
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 10
          Małż. i rodz. w tradycji judeochrz.-w.
Karczewski Marek, ks. dr hab., prof. UWM
s. 5
 
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...NR2-MR2-II
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00           Warsztaty z konstrow. ugody....-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
          Warsztaty z konstrow. ugody....-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
10:15-11:45         Ekonomia z elem. ekon. rodz.-ćw.
Merło Paweł, dr
s. 7
Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-w.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
        Ekonomia z elem. ekon. rodz.-w.
Merło Paweł, dr
s. 4
Metod. pracy med. sądow.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
12:00-13:30         PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
Metod. pracy med. sądow.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
        PDW
Opalach Cezary, ks. dr
s. 2
Mediacja jako metoda rozw. konf. rodz.-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
13:45-15:15   PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
    Prawne asp. med.rodz.-w
Szewczyk Roman, ks. dr hab.
s. 7
Dzieci w mediacjach-ćw.
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
s. 1
  PDW

Jodkowski Marek, ks. dr hab., prof.UWM
s. 2
    Prawne asp. med.rodz.-ćw
Kłódka Andrzej, ks. dr
s. 4
 
15:30-17:00         Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 7
          Odpowiedz. rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
 
17:15-18:45         Umiej. kier. konf.-ćw.
Kulesz Zbigniew, ks. dr
s. 7
          Odpowiedz. rodz.-ćw.
Mikołajczak Sylwia, dr
s. 4
 
19.00-20.30         Etyka med. i neg.-w
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 7
          Etyka med. i neg.-ćw.
Jucewicz Antoni, ks. dr hab.
s. 4
 
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...DR-IV
15.11.2021
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:30-10:00                        
10:15-11:45                        
12:00-13:30                        
13:45-15:15                     Seminarium nauk.
Pawlik Jacek, ks. prof. dr hab.
s. 2
 
15:30-17:00                     Teol.moral.wobec zag.sum.-w.
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
s. 11
 
17:15-18:45                        
19.00-20.30                        
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... .....   .....
  ..... ..... ..... .....   ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Poniżej tabeli ...


Astar Plany.
http://www.astar05.pl