s. mgr Maria Mrzygłód

E-mail:     

Telefon:     600-747-470

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    

 dnia 28 czerwca 2017 roku (środa) odbędą się w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

 

 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 4
  • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2
  • Konwersatorium: Mobbing w szkole i pracy
  • Metody pracy z grupą
  • Organizacja czasu wolnego
  • Pedeutologia
  • Seminarium doktoranckie