prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Zellma Anna, prof. dr hab.

E-mail:     anna.zellma@uwm.edu.pl
Tel: 600 747 470
Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: czwartek, t. 1, godz. 10.00-12.00
                    wtorek, t. 2, godz. 11.45-13.45

  

 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika