prof. dr hab. Michał Wojciechowski

Wojciechowski Michał, prof. dr hab.

E-mail:     m.wojciechowski@uwm.edu.pl

Telefon:     602-444-201

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Sobota, t.1, godz. 11.45-15.45
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Nauczanie Biblii na tematy moralne
  • Nowy Testament 1, 3
  • Pdw: Konflikt między chrześcijaństwem a światem współczesnym
  • Pdw: Literatura grecka i łacińska czytana dzisiaj
  • Teologia biblijna
  • Wprowadzenie do Pisma Świętego