prof. dr hab. Lidia Wądołowska

Wądołowska Lidia, prof. dr hab.

E-mail:     lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     10-718 Olsztyn, ul. Słoneczna 44a

Konsultacje:     Wydział Nauki o Żywności, Katedra Zywienia człowieka
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk rolniczych
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Technologia żywności i żywienia/ żywienie człowieka - epidemiologia żywieniowa, dietetyka
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy żywienia człowieka