Międzynarodowe Sympozja Familiologiczne

Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne jest spotkaniem naukowym specjalistów z różnych dziedzin na dyskusji interdyscyplinarnej, prezentujących wyniki swoich badań w odniesieniu do kwestii familiologicznej. Intencją tych spotkań naukowych jest integralne ujęcie zagadnień dotyczących małżeństwa i rodziny, z ukierunkowaniem na systemowe rozwiązywanie problemów egzystencjalnych. 

Pierwsza edycja MSF, pt. "Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo w źródłach i refleksji naukowej", odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2017, w ramach XVIII Dni Interdyscyplinarnych, które objęły temat: "Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo". Zob. <http://uwm.edu.pl/ztdif/archiwum/rodzina/pl/>

Druga edycja MSF, pt. "Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki", sympozjum odbyło się w dniach 11-12 czerwca 2018; zob. <http://www.uwm.edu.pl/ztdif/wp-content/uploads/2018/05/2Familiology_plakatA4.pdf>

Trzecia edycja MSF, pt. "Ekologia a rodzina - w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych", jest spotkaniem naukowym, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących kwestii familiologicznej w aspekcie ekologicznym. Sympozjum jest w dniach 27-28 maja 2019 roku, zob. program: <http://www.uwm.edu.pl/ztdif/wp-content/uploads/2018/01/Program_3MSF.pdf>