Międzynarodowe Sympozja Familiologiczne

Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne jest spotkaniem naukowym specjalistów z różnych dziedzin na dyskusji interdyscyplinarnej, prezentujących wyniki swoich badań w odniesieniu do kwestii familiologicznej. Intencją tych spotkań naukowych jest integralne ujęcie zagadnień dotyczących małżeństwa i rodziny, z ukierunkowaniem na systemowe rozwiązywanie problemów egzystencjalnych. 

Pierwsza edycja MSF, pt. "Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo w źródłach i refleksji naukowej", odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2017, w ramach XVIII Dni Interdyscyplinarnych, które objęły temat: "Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo". Zob. <http://uwm.edu.pl/ztdif/archiwum/rodzina/pl/>

Druga edycja MSF, pt. "Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki", sympozjum odbyło się w dniach 11-12 czerwca 2018; zob. <http://www.uwm.edu.pl/ztdif/wp-content/uploads/2018/05/2Familiology_plakatA4.pdf>

Trzecia edycja MSF, pt. "Ekologia a rodzina - w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych", jest spotkaniem naukowym, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących kwestii familiologicznej w aspekcie ekologicznym. Sympozjum jest w dniach 27-28 maja 2019 roku.

Czwarta edycja MSF pt. „Filozofia i teologia rodziny w kontekście potrzeb człowieka w kulturze i cywilizacji współczesnej Europy i świata” odbyła się w formie elektronicznej w dniach 25-26 maja 2020 roku. Wzięło w niej udział 24 uczestników, z czego 9 z zagranicy.

Piąta edycja jest w trakcie przygotowania. Odbędzie się on-line w dniach 13-14 maja 2021 r. pt. Rodzina – polityka – globalizacja. Na kanwie walki o rodzinę Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Formularz i program piętej edycji: